CXLVIII

                 

C nto mari di Lepantu vincìru
(facendo parti d flotta cristiana)
i navi turchi, chi i tandu a smettiru
mu fannu quantu pe na vita sana

ndavanu fattu, sempri jendu in giru
a tormentari i popoli. Luntana
fu l'ansia, e fu a paura. 'On s'avviliru
cchj i pajsi nostri; ed a campana

sonau poi pochi voti alla marina.
Gi da vint'anni na turri surga,
e ancora c'esti,supa a na collina,

a Turri Camillari; chi scorgìa
perìculi du mari. E na matina
nu perìculu novu cca vena.


CXLIX

                    

Nu rinnegatu, nu corsaru audaci,
(prima a serviziu d cristianit)
si stetti ammenz' Turchi, e fu seguaci
di Maomettu chi predicau Allh.

Da quarant'anni quasi ramu in paci,
poi chi cacciammi Dragut Pasci;
di novu nd'allarmammi: Era capaci
m'assedia e mu distruggi ogni citt.

Ndava distruttu gi Riggiu, Catona,
San Nicola d'Arduri, e Bovalinu.
Ma ogni "noria", o squatra armata, fu bona

cu Fabriziu Carafa a nui vicnu.
Gridammi: - All'armi, la campana u sona!
Veni Cighala, briganti assassinu ! -

CL

                    

A Lepantu pe nui pregau a Madonna,
e ndu ricorda giustu u calendariu:
Setti ottobri, Madonna du Rosariu.
E,ancon oji, u populu in culonna

scindi nta chjazza; e a spplica Madonna
manda sinceru a nu precisu orariu:
All 'una in puntu; e poi dici u rosariu.
E,a notti,u Cielu apertu idu si 'nzonna.

L'amata di Cristiani a comandava
u figghju naturali Carlo quintu
chi don Gjovannni d'Austria si chjamava:

Ogni cristianu cumbattu convintu,
ed u signuri a tutti perdunava
p Mamma Sua; e u Turcu fu stravintu.


 


Copyright © 2000 Caulonia 2000 per continuare a cambiare - Tutti i diritti riservati